doneer via QR code!
doneer via QR code!

ONZE DOELSTELLING:

GOEDE MEDISCHE (BASIS) ZORG VOOR DE ALLERARMSTEN. BEVORDERING VAN HET WELZIJN VAN SOCIAAL ZWAKKEREN EN KANSARMEN IN GAMBIA - WEST AFRIKA.