Het mental home in Gunjur

Op zoek naar een geschikte locatie voor de nieuwbouw (februari 2023)

Tijdens ons bezoek van februari 2023 kwamen we langs het terrein dat voor de nieuwbouw toegewezen was maar er leek nog niets gebeurd te zijn. De Marabout vertelde dat het terrein te klein was voor zijn huis én het patiënten verblijf. Hij had een extra stuk grond erbij gekregen van de buurman. De kinderen van de buurman kregen hier lucht van en draaiden dit weer terug. De Marabout moest nu opnieuw op zoek naar een geschikt stuk land. In deze tijd is het niet makkelijk om een stuk grond te krijgen terwijl in Gunjur genoeg braakliggende stukken zijn. Alleen voor veel geld is grond te koop. Soms zijn mensen nog wel eens bereid om een stuk grond af te staan bijv. voor het werk van een Marabout. Om dit in gang te zetten hebben we samen met de Marabout gesprekken gevoerd met een aantal belangrijke mannen uit de buurt, o.a. met de Alkalo. Het is een proces dat tijd nodig heeft dus elke keer dat we hier zijn, gaan we met de Marabout weer op stap om te praten met de notabelen uit het dorp. We hopen in de loop van 2023 meer duidelijkheid te krijgen over een stuk land om de nieuwbouw te realiseren.

De doorstart van het Mental Home in Gunjur is een feit! (april 2022)

Na twee jaar is het ons gelukt om de Marabout in Gunjur te bereiken. In eerste instantie maakte de situatie rond corona het ons onmogelijk om contact te zoeken. Toen de situatie rond corona verbeterde waren, werkte de bij ons bekende telefoonnummers niet meer. Tijdens onze reis van maart/april 2022 is het gelukt om de nieuwe telefoonnummers van de Marabout in Gunjur te achterhalen. Donderdag 31 maart hebben wij Marabout Ebou in Gunjur bezocht en hebben gesproken over een doorstart. Ebou woont nu gehuurd en heeft op maar opvang voor één patiënt. De overige patiënten komen alleen overdag en gaan daarna weer naar huis. Ebou heeft een eindje verderop in Gunjur een stuk grond toegewezen gekregen. Hij gaat daar een compound bouwen voor zijn gezin én een gebouw waar hij de patiënten op kan vangen. Onze coördinator neemt binnenkort contact op met Ebou. Op basis daarvan maken wij een plan hoe over hoe wij de doorstart verder vorm kunnen geven. Wij zijn erg blij met deze hernieuwde start!

Het laatste nieuws (juli 2020)

Wij gaan een doorstart maken in Gunjur. Tijdens ons laatste bezoek van maart 2020 waren wij van plan om de organisatie van het nieuwe Huis van Marabout vorm te geven in Gunjur. Helaas werden onze plannen doorkruist door het corona-virus. Wij arriveerden 13 maart in Gambia. Op 16 maart werd daar de eerste corona-besmetting vastgesteld en daarna ging Gambia in een lock-down. We hebben nog geprobeerd te werken aan het nieuw Huis van Marabout maar dat was niet mogelijk en zijn op 29 maart weer onverrichterzake naar Nederland teruggekeerd. De maatregelen rond corona worden langzaam weer wat versoepeld, ook in Gambia. Het vliegveld in Banjul blijft voorlopig nog gesloten. Zodra het weer mogelijk is reizen wij weer af naar Gambia om het nieuwe Huis van Marabout vorm te geven. De exacte datum van openstelling is nog niet bekend maar wij hebben goede contacten op het Ministry of Welfare, op het vliegveld en in de toeristische branche (Gambia). Zij houden ons op de hoogte over de meest actuele ontwikkelingen. We staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Zeker gezien het feit dat de mensen waar wij het voor doe op dit moment niet/geen juiste hulp en begeleiding krijgen!

21 november 2019

STICHTING HUIS VAN MARABOUT NEEMT AFSCHEID VAN HET MENTAL HOME IN BUSURA.

Tot onze grote spijt hebben wij moeten besluiten om de samenwerking met het mental home in Busura te beëindigen. De situatie in het mental home is voor ons onwerkbaar geworden door een aantal ontwikkelingen die verderop toegelicht worden. We blijven wél doorgaan met de medische post in Naneto Seyoni. Deze post hebben wij op 1 januari 2018 overgenomen en na de renovatie en erkenning door de Gambiaanse overheid, is de medische post in Naneto Seyoni nu een groot succes. Vele mensen komen naar deze post voor de meest essentiële medische hulp. Vorig jaar en ook dit jaar hebben wij onze acties al gericht op de medische post in Seyoni (o.a. vastenactie Geloofsgemeenschap H. Martinus Etten (Gld) t.b.v deel salaris verpleegkundige; Warmse Kermis 2019 t.b.v. transportkosten medische hulpmiddelen; Almende Isala College Silvolde t.b.v. ziekenhuisbedden en medicijnen; Ondersteuning Utrechtgroep t.b.v. deel salaris verpleegkundige, medicijnen, medische advisering, logistieke ondersteuning). De middelen die we nu ontvangen voor het mental home gaan we inzetten voor de medische post in Naneto Seyoni én we gaan onderzoeken hoe we de opvang van mensen die verstoten zijn in de Gambiaanse maatschappij, opnieuw vorm kunnen geven. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op uw steun en willen u alvast bedanken voor uw vertrouwen.

We zijn in 2009 enthousiast begonnen met de ondersteuning van het mental home in Busura. Onder leiding van Marabout Kebba Janneh en zijn broer Ebou als plaatsvervanger is toen een mooi samenwerkingsverband ontstaan. Enthousiaste en toegewijde mensen die de roeping van het Marabout zijn van hun vader geleerd hadden, niet alleen geleerd maar het zat ook in hun genen. Een prachtige samenwerking met mooie resultaten voor de mensen die het echt nodig hebben: mensen met psychische problemen, wietverslaafden en vrouwen die door misbruik in verwachting geraakt waren. Echter in 2013 sloeg het noodlot toe. Marabout Kebba kreeg een longziekte en stierf kort daarna in het ziekenhuis van Brikama. Maar gelukkig pakte Ebou de draad weer op en was net als Kebba, erg enthousiast en toegewijd. In de jaren erna sloeg het noodlot weer een aantal keren toe: vader, moeder en zus stierven ook. Ebou bleef als enige over van vader en de 1e vrouw van vader. Ebou liet zich niet uit het veld slaan en bleef doorgaan. Langzamerhand ontstonden er problemen in de compound tussen Ebou en de 2e vrouw van vader. Ook zijn halfbroers en -zussen veroorzaakten problemen. Ze dachten dat Ebou veel geld verdiende doordat hij met ons samenwerkte. Dit was niet het geval en we hebben hierover gepraat met de familie, ze waren niet te overtuigen. Daarnaast was Ebou de enige die nog voor de bewoners zorgde terwijl de hele familie profiteerde van onze aanwezigheid. Eind 2017 was voor Ebou de maat vol en is hij, tot onze grote spijt, vertrokken uit de compound. We hebben daarna gesprekken gevoerd met de familie en halfbroer Ousman zou het overnemen. Goede afspraken gemaakt en onder toezicht en begeleiding van de broer van de vader zou het werk weer doorgaan. Begin 2018 zijn we vol goede moed begonnen met Ousman. Al gauw bleek dat Ousman te weinig wist over de verzorging en begeleiding van de bewoners. We hebben daar veel energie ingestopt maar zonder enig resultaat. Toch nog volgehouden want het gaat uiteindelijk om het welzijn van de bewoners. Maar ook het aantal bewoners liep schrikbarend terug door slechte verzorging en desinteresse van Ousman en zijn familie.

Afgelopen woensdag hadden wij hierover een afspraak op het Ministerie van Volksgezondheid, departement Psychische Zorg in Kanifing. We hebben gesproken met Dhr. Sonko, Program Manager Mental Health Care. Hij is verantwoordelijk voor de psychische zorg in Gambia en heeft ook een toezichtsprogramma voor de traditional healers zoals de Marabout in Busura. We hebben regelmatig contact met elkaar. We wilden graag de situatie in het mental home in Busura met hem bespreken. Mr. Sonko was erg ontevreden over het mental home. Zijn fieldworkers en ook hij waren er een paar keer, aangekondigd, geweest. Er waren amper bewoners, ze zouden in het bos aan het werk zijn. Mr. Sonko is daarna nog een keer onaangekondigd op bezoek geweest en ook toen waren er geen bewoners. Marabout Ousman was nooit aanwezig, hij bleek te werken op de plaatselijke school als leraar. Gebaseerd op onze ervaringen en zijn eigen ervaring heeft Mr. Sonko besloten dat het mental home in Busura wordt geschrapt uit zijn Mental Health Policy en niet meer aangemerkt wordt als mental home. Dit omdat er geen activiteiten plaatsvinden ter ondersteuning en begeleiding van mensen met (psychische) problemen, en Ousman niet geschikt is als Marabout én ook niet de interesse heeft. Dit was voor ons de spreekwoordelijke druppel die al overvolle emmer deed overlopen. In goed overleg met het ministerie is besloten de steun in te trekken en op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om mensen met psychische problemen op te vangen. De vorige Marabout, Ebou, is verhuist naar Gunjur en is daar bezig met het opbouwen van een nieuwe opvang. Hij heeft hiervoor de volledige instemming en ondersteuning van het ministerie. Tijdens een volgende reis gaan wij op bezoek bij Ebou om te bekijken wat wij samen kunnen doen, Ebou heeft immers altijd met veel toewijding in Busura gewerkt. Psychische zorg is en blijft een groot probleem in Gambia, Stichting Huis van Marabout - Gambia zal hier aandacht voor blijven vragen én een nieuwe opvang gaan ontwikkelen.

We hopen dat u, na deze lange uitleg, ons werk wilt blijven ondersteunen

© 2018-2023 Huis van Marabout | Alle rechten voorbehouden.