De aanleiding

Sinds 2006 bezoeken wij Gambia. Gedurende deze reizen zijn wij altijd op zoek geweest naar mensen die in de Gambiaanse maatschappij verstoten zijn. O.a. psychiatrisch patiënten en zwakzinnigen hebben het heel moeilijk in Gambia. Hun bestaan wordt ontkend dus kijkt er bijna niemand naar hen om. Ze zitten meestal weggestopt in een uithoek van het dorp en leven onder erbarmelijke omstandigheden. Wanneer je navraag doet in een dorp naar de verblijfplaats van deze mensen dan geeft niemand antwoord. De dorpsbewoners ontwijken jouw vraag en als je doorvraagt dan zie je een angstige blik in hun ogen. Ze weten het wel maar mogen er waarschijnlijk niet over praten van de Alkalo en de dorpsraad. Eind 2007 hebben kennissen bij toeval de verblijfplaats ontdekt in Busura. Zij hebben een aantal foto's gemaakt, deze waren uiterst schokkend om te zien. Een groot aantal bewoners zaten of lagen aan de ketting, soms met handen en voeten. Hun onderkomen bestond uit een lemen hut met golfplaten. Ze lagen op de grond, op een dun kleed, in hun eigen ontlasting. Gedurende de regenperiode liep het regenwater naar binnen. De marabout en zijn zonen doen hun best om de bewoners te verzorgen. Het ontbreekt hun meestal aan de middelen. Wij vinden dat hier wat aan gedaan moet worden. De bewoners van het "Huis van Marabout" leven in mensonterende omstandigheden en hun bestaan is compleet uitzichtloos. Eind november 2019 hebben wij moeten besluiten om de samenwerking met het mental home in Busura te beëindigen. Familieomstandigheden in de compound in Busura hebben ertoe geleid dat opvang van patiënten niet meer mogelijk was. Maart 2022 hebben wij een doorstart gemaakt in Gunjur. In verband met de maatregelen rond corona was het helaas niet eerder mogelijk.


Over ons

De stichting is opgericht op 16 april 2009. Bij notariële akte zijn de statuten vastgelegd. De stichting staat ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer 09196368 bij de Kamer van Koophandel te Doetinchem. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit wil zeggen dat al uw giften aan onze stichting zonder problemen aftrekbaar zijn. De stichting wil het welzijn en het toekomstperspectief verbeteren van mensen die in de Gambiaanse maatschappij verstoten zijn. Onder de doelgroep van de stichting vallen o.a.: psychiatrische patiënten en zwakzinnigen. Maar ook andere mensen die om welke reden dan ook niet meer meetellen in de samenleving, kunnen op hulp van de stichting rekenen. De stichting baseert haar werk volledig op giften van donateurs en op sponsoring door bedrijven. De stichting is gericht op duurzame hulpverlening op basis van continuïteit. Het doel van de hulpverlening is terugkeer in de maatschappij. Indien dit niet mogelijk is dan wordt de hulpverlening gericht op het garanderen van een menswaardig bestaan en het scheppen van een zinvolle dagbesteding.

Sinds 1 januari 2018 is onze stichting uitgebreid met de health post uit het naburige dorp Naneto Seyoni. Voorheen werd deze post gesteund door een andere stichting maar deze steun is gestopt. Vanuit deze post worden onze bewoners verzorgd en behandeld voor hun reguliere gezondheidsklachten zoals o.a. malaria en diarree. Een aparte groep van sponsoren binnen onze stichting heeft specifiek deze medische post geadopteerd. In januari is de post opgeknapt, er was veel achterstallig onderhoud. Er is overleg gevoerd met het Ministerie van Volksgezondheid in Gambia over de officiële erkenning van deze medische post. Na ons bezoek aan het Ministerie in mei 2018 kwam het verlossende woord én de o zo belangrijke erkenning/registratie van de post. De officiële medische voorziening voor Naneto Seyoni, Busura en omgeving was weer een feit. Vanaf dat moment is goede medische (basis)zorg voor de allerarmsten toegevoegd aan onze doelstelling.