De Health Post in Naneto Seyoni

doneer via QR code!
doneer via QR code!

Sinds 2018 is onze stichting uitgebreid met de health post uit het naburige dorp Naneto Seyoni. Voorheen werd deze post gesteund door een andere stichting maar deze steun is gestopt. Vanuit deze post worden onze bewoners verzorgd en behandeld voor hun reguliere gezondheidsklachten zoals o.a. malaria en diarree. Een aparte groep van sponsoren (de Utrecht Groep o.l.v. Lida van der Maat en René de Graaf) binnen onze stichting heeft specifiek deze health post geadopteerd. In januari hebben zij de health post opgeknapt, er was veel achterstallig onderhoud. Daarnaast hebben zij geld ingezameld voor o.a. salaris van het medisch personeel en medicijnen. Er is overleg gevoerd met het Ministerie van Volksgezondheid in Gambia over de officiële erkenning van deze medische post. Na ons bezoek aan het Ministerie in mei 2018 kwam het verlossende woord én de o zo belangrijke erkenning/registratie van de post. De officiële medische voorziening voor Naneto Seyoni, Busura en omgeving was weer een feit. Na een aantal pogingen is het ons gelukt om op 10 juni 2019 een volledig gecertificeerde verpleegkundige aan te stellen. Dit is een eis die de Gambiaanse overheid stelt aan het runnen van een medische post.

De medische post in Naneto Seyoni wordt jaarlijks 2 á 3 keer bezocht voor overleg. Samen met onze Gambiaanse coördinator Mr. Yusupha Jatta bespreken we dan de gang van zaken. We kijken hoe het e.e.a. loopt en wat er nodig is, welk wensen er nog leven. De gesprekken vinden plaats met de verpleegkundige staf in Naneto Seyoni. Op deze wijze houden we de contacten levendig en kan er actief ingesprongen worden op zaken die er spelen. Mochten er zich zaken voordoen die aandacht verdienen terwijl wij er niet zijn dan wordt dit gemeld door onze coördinator. Hierdoor kunnen we goed inspelen op de actualiteit en is de inbreng van de Gambiaanse medewerkers in dit project hiermee verzekerd.

Maandelijks rapporteert onze verpleegkundige, Mr. Petero Mendy, over de activiteiten binnen onze medische post. Op deze wijze is voor ons inzichtelijk in welke behoeften deze medische post voorziet en of onze ondersteuning effectief wordt ingezet. 

De health post is in 2004 gebouwd. In de bijna 16 jaar van haar bestaan is er weinig tot geen onderhoud gepleegd. Het Gambiaanse klimaat van hoge temperaturen, harde wind, stof, zand en intense buien in de regenperiode heeft haar sporen achter gelaten op de medische post. Het dak is lek en daardoor zijn de plafonds ook slecht. Daarnaast ontbreken nog essentiële faciliteiten zoals watervoorziening, douches en toiletten. Om het voortbestaan van de medische verzorging in Naneto Seyoni en omstreken te garanderen moet het dak van de post  vervangen worden. Ook kan een medische post niet voldoen aan de vereisten die gesteld worden aan de hygiëne zonder watervoorzieningen, douches en toiletten. Wij hebben ons tot doel gesteld om fondsen te werven zodat wij onze health post weer helemaal up-to-date kunnen maken.

Nog net voor het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 hebben wij een bezoek gebracht aan Naneto Seyoni. Samen één van de mensen van Stichting Bouwen Gambia hebben wij ter plekke onze plannen doorgenomen en bekeken op haalbaarheid. Op 14 april 2020 ontvingen wij een open offerte van Stichting Bouwen Gambia:


- Vervangen/reparatie dak: Dalasi 400.434 - €   7.415

- Bouw toiletten:                    Dalasi 314.685 - €   5.828 (gerealiseerd 2021) 

- Aanleg waterleiding:          Dalasi   54.330 - €   1.006 (gerealiseerd 2021/2022)

- Watertoren (optioneel):      Dalasi   38.495 - €      713) (gerealiseerd 2022)

- Vervanging plafonds:          Dalasi 179.765 - €   3.329

Totale kosten:                          Dalasi 987.709 - € 18.291

(koers april 2020)

Het is een behoorlijke investering voor een stichting met een beperkt budget. Een investering die echter wel erg noodzakelijk is voor een adequate medische verzorging in een zeer afgelegen streek. Het is de enige medische voorziening die bereikbaar is voor een groot aantal dorpen. Komende maanden gaan wij ons inspannen om de fondsen te werven en hopen binnen afzienbare tijd ons doel te bereiken:

GOEDE MEDISCHE (BASIS) ZORG VOOR DE ALLERARMSTEN