Noodklok luidt vanwege de huisvesting 

maart 2019

Onze grootste zorg is op dit moment de huisvesting van de bewoners. Toen we het Huis van Marabout in 2007 voor het eerste bezochten waren de lemen hutten waar de bewoners verbleven, in een redelijke staat. Tussen de 25 en 30 bewoners konden op een redelijke manier opgevangen worden. Door de jaren heen hebben weersinvloeden zoals zon, wind, regen en zand hun verwoestende werking gedaan op de lemen hutten. Een groot deel van de hutten is ingestort zodat we nu slechts 8 bewoners kunnen huisvesten. Daarnaast kunnen we de ingestorte hutten niet verwijderen omdat dan ook de resterende hutten niet meer overeind blijven staan. 8 bewoners huisvesten in plaats van 25. Dit betekent dat de overige bewoners geen adequate zorg krijgen. Ze lopen rond in de omgeving, ze zijn een gevaar voor zichzelf en hun omgeving. En de huisvesting wordt steeds slechter.

​Tijdens ons bezoek in november 2018 zijn de eerste contacten gelegd met Stichting Bouwen Gambia (www.stichtingbouwen.nl). Deze stichting realiseert, o.a. in opdracht van andere stichtingen, scholen en andere gebouwen in Gambia. Samen met Maarten van Stichting Bouwen hebben we in het Huis van Marabout bekeken wat de beste plek voor de nieuwbouw zou zijn én hoe het gebouw er uit moest komen te zien. Het gebouw komt naast de groentetuin te staan. In het verlengde van de oude huisvesting richting de toiletten. Het gebouw gaat onderdak bieden aan 15 patiënten. Elke kamer krijgt een vast bed zodat de bewoner niet meer op de vloer hoeft te slapen. De deuren kunnen worden afgesloten en de ramen worden voorzien van stevig ijzerwerk. De bewoners kunnen dan vrij rondlopen en hoeven niet meer aan de ketting, een wens die wij al heel lang in vervulling willen zien gaan. In een gebouw komt een extra ruimte waar we het naaiatelier en een behandelkamer in kunnen richten.

In april gaat Stichting Bouwen voor ons aan het tekenen. Daarna krijgen wij de tekening per email en kunnen wij eventueel nog wat aanpassen. Wanneer we instemmen met de tekening dan wordt de berekening van de bouwkosten gemaakt. Dan pas begint voor ons de grote uitdaging: het inzamelen van de gelden voor de bouw. We hebben nog geen idee wat de bouw gaat kosten maar dat zal in mei duidelijk zijn. Grove schattingen (van ons zelf) komen uit tussen de € 30.000 en € 40.000. Dit is wat we zelf denken maar is natuurlijk nog niet onderbouwd. Zoals gezegd zal dit in mei duidelijk zijn. We zijn een kleine stichting met een klein vast maandelijks budget dus dit is voor ons een enorme opgave, maar niet onmogelijk. Niet onmogelijk en ook onvermijdelijk. Zonder de nieuwbouw is er straks geen adequate hulp meer voor onze bewoners. Ze worden dan weer weggestopt of lopen doelloos rond zonder enig perspectief op een betere toekomst! Zodra de berekening van de bouwkosten rond is gaan we het land in om fondsen te werven. Mocht u nu al bij wille dragen aan dit zeer noodzakelijke project dan bent u met uw gift van harte welkom op NL 06 RABO 0116 0742 21 t.n.v. Stichting Huis van Marabout - Gambia o.v.v. Nieuwbouw Busura. Uw gift wordt zeer gewaardeerd!!!

DE NOODKLOK LUIDT . . . . . . . .

​Voor meer informatie: huisvanmarabout@gmail.com (let op emailadres is gewijzigd!!!)