Van Heugenaer tot Kemnade

mei 2013

Na "Klumpkes van Wilgenholt" in 2010 is dit het tweede boek dat Joop opdraagt aan onze stichting. Joop is een trouwe donateur. Hij heeft ons project al twee keer bezocht, in 2008 en 2009. Het boek kost € 22,50 en de opbrengst komt geheel ten goede aan het werk in onze compound in Busura. Het boek is te bestellen bij Joop (joop.keurentjes@kpnplanet.nl) of via huisvanmarabout@telfort.nl.

Joop beschrijft in dit boek het Buurtschap Warm bij Etten (Gld). Hij is hier geboren en heeft verhalen opgetekend van de huidige bewoners en de geschiedenis van de bewoners van weleer. Het boek is rijk geillustreerd met oude en nieuwe foto's. Op 2 mei presenteert Joop zijn boek bij Zaal Köster in Etten.

De inleiding van het boek:

Het was in de zomer van 2010 dat ik met Stef Hermsen aan de praat kwam. Stef is niet op zijn mondje gevallen en kan met een kwinkslag rake dingen zeggen. Wij hadden het over wonen in het buitengebied en dat de voormalige gemeente Gendringen nog zo'n landelijk gebied was met heel veel mooie buurtschappen. Ik vertelde hem dat ik in zo'n buurtschap geboren was en opgegroeid. Dat ik daar ook nog familie had wonen en er nog regelmatig kwam. Dat ik dan ook telkens weer moest constateren dat de buurtschap sinds mijn kinderjaren zo onherkenbaar is veranderd. Die buurtschap was en is Warm onder Etten, voor Stef toen nog een witte plek op de plaatselijke kaart. Ik vertelde hem over de tijd dat er in Warm heel veel boeren waren, maar ook drie winkeltjes en zelfs een café, de tijd dat het landschap nog een bonte lappendeken was. Aan het einde van ons gesprek liet ik mij gekscherend ontvallen dat ik er wel een boek over zou kunnen schrijven. Waarop Stef ad rem: ,,En woorum doe'j dat dan niet? Dat zollen de leuj bes leuk vinnen". Stef voegde daar nog aan toe dat hij dan wel de foto's wilde maken want daar is hij goed in. Daar bleef het bij en ik was ons gesprek alweer bijna vergeten. Tot eind november van dat jaar, toen Stef mij heel terloops vroeg: ,,Wat dug ow? Wanneer beginnen wi-j now met dat boek? Toen begreep ik dat het hem gemeend was. In de twee jaren daarna heb ik, samen met Stef en ook vaak alleen, veel inwoners en oud-inwoners, hun vrienden, familie en kinderen, bezocht. Ik heb ze hun verhaal laten vertellen en Stef mocht foto's maken, of wij kregen ze aangereikt uit de oude doos. De medewerking was overweldigend en iedereen vond het een prachtig idee. Al die mensen zijn wij dan ook ontzettend dankbaar voor hun spontane en bereidwillige medewerking. Zonder deze hulp had ik het verhaal over Warm nooit kunnen schrijven.

De opbrengst van dit boek laat ik graag ten goede komen aan: 'Stichting Huis van Marabout-Gambia'. Deze stichting, die geheel uit vrijwilligers uit Etten en Warm bestaat, is sinds 2008 in Gambia actief. Gambia met net iets meer dan 1 miljoen inwoners, is het kleinste land van West-Afrika. Het is een erg arm land. Tot 1970 was het een kolonie van Engeland. Thans is het een republiek. De stichting wil het welzijn en het toekomstperspectief verbeteren van mensen die in de Gambiaanse maatschappij verstoten zijn. Onder de doelgroep van de patiënten vallen o.a. psychiatrische patiënten en zwakzinnigen, maar ook andere mensen, die om welke reden dan ook, niet meer meetellen in de samenleving. Psychiatrische patiënten en zwakzinnigen hebben het heel moeilijk in Gambia. Hun bestaan wordt ontkend dus kijkt er bijna niemand naar om. Ze zitten meestal weggestopt in een uithoek van het dorp en leven onder erbarmelijke omstandigheden. Voor dit alles is veel geld nodig, dat er veelal niet is. Met de opbrengst van dit boek hoop ik een kleine bijdrage te leveren aan dit zo mooie en fantastische vrijwilligersproject.

Voor meer informatie zie de de website: www.huisvanmarabout-gambia.nl

Joop Keurentjes, mei 2013 - Etten (Gld)