Stichting Paulien ondersteunt de renovatie van de health post

26 september 2020

De Stichting is genoemd naar Paulien Wagemans. De getalenteerde Paulien overleed op 19 juni 2012 op 33 jarige leeftijd. Ze studeerde met lof af in de Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze werkte tot haar overlijden met veel plezier en overgave bij Bureau Buiten in Utrecht. Ze hield zich daar vooral bezig met voorbereiding van internationale projecten. Paulien had een bijzondere belangstelling voor alles wat kwetsbaar was. Dat betrof zowel mensen in een kwetsbare positie, zowel in haar eigen omgeving als in ontwikkelingslanden, als natuur en landschap, maar ook sociale en culturele waarden. Daarmee is ook de basisfilosofie van de Stichting Paulien gegeven: "Het kwetsbare als bron van inspiratie". In de doelen van de Stichting wordt dit tot uitdrukking gebracht. 

De Stichting heeft als doel zich in te zetten voor alles wat Paulien van waarde vond. Paulien had altijd een open oog en oor voor wat kwetsbaar was. In overeenstemming daarmee stelt de Stichting zich tot doel om: Mensen te helpen die in knelsituaties terechtkomen en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties.

- Zorgen dat kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen.

- Ondersteuning van kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.

- Ondersteuning van kleinschalige projecten ter versterking van natuur en landschap.

- Ondersteuning van kleinschalige initiatieven op sociaal en cultureel terrein

Wij zijn erg blij dat Stichting Paulien ons wil ondersteunen met de renovatie van de health post. Dankzij hun bijdrage is de zo noodzakelijke renovatie weer een stapje dichterbij gekomen!

(Meer informatie over Stichting Paulien op www.stichtingpaulien.nl)