Projectgroep Utrecht

februari 2016

Oktober 2014 hebben wij kennis gemaakt met Lida van der Maat uit Utrecht. Zij was het hoofd van een psychiatrische kliniek in de buurt van Utrecht. Zij had gehoord en gelezen over het werk van onze stichting en zij wilde wat gaan doen voor onze bewoners. Tijdens het 1e gesprek bij haar aan huis ontmoetten wij ook Dhr. Leo Reidsma. Hij was één van psychiaters waarmee Lida heeft samengewerkt. Dhr. Reidsma was, naar aanleiding van de verhalen van Lida over ons werk, zeer geïnteresseerd geraakt in ons werk in Busura. Hij wilde persoonlijk de situatie in onze compound waarnemen en bekijken hoe hij zijn expertise in zou kunnen zetten voor onze bewoners. Gezien zijn drukke agenda was het in 2015 niet mogelijk om Busura te bezoeken. Begin februari 2016 was het dan zo ver, Dhr. Reidsma reisde naar Gambia af voor één week. Hij werd vergezeld door zijn collega psychiater in opleiding, Dhr. Maarten van Sonsbeek. Rond die tijd waren wij ook in Gambia maar ons vertrek stond gepland nét voordat Leo en Maarten zouden arriveren. Gelukkig was Lida op dat moment nog in Gambia en zij heeft hen begeleid.

Ze hebben een bezoek gebracht aan het enige psychiatrische ziekenhuis in Gambia, Tanka Tanka in Sukuta. Daarnaast hebben zij onze compound in Busura bezocht en de situatie ter plekke geobserveerd en gesprekken gevoerd. Bij Tanka Tanka zijn de eerste contacten gelegd met de psychiatrisch verpleegkundige. Bij terugkomst in Nederland is een plan opgesteld voor de behandeling van onze bewoners en is er een projectgroep gevormd. Deze groep bestaat uit:

  • Dhr. Leo Reidsma - psychiater

  • Dhr. Maarten van Sonsbeek - psychiater i.o.

  • Mevr. Lida van der Maat - adviseur Stichting Huis van Marabout

  • Dhr. René de Graaf - adviseur technisch en facilitair

  • Dhr. Wilfried Holtus - voorzitter Stichting Huis van Marabout