November 2015

Maandag 16 november zijn wij vertrokken voor een korte reis naar Gambia. Kort voor vertrek vanaf Schiphol had ik een ontmoeting met Paul van Beers van Stichting Fairwater en Geraldo Vallen van Join The Pipe. Beide organisaties houden zich bezig met allerlei water-initiatieven in de wereld. Via Stichting Fairwater heeft ons project de Blue Pump gekregen.

Begin 2014 heb ik op een aantal scholen in Gambia een pilot uitgezet voor Fairwater/Join The Pipe. Het idee was dat elk schoolkind de beschikking moet hebben over vers drinkwater. Meestal is er geen drinkwater of er staat een grote bak met water in de hoek van de klas. Dit staat er de hele dag in de warmte én iedereen schept uit diezelfde bak. Niet erg hygiënisch.

Zo is het idee ontstaan om elk kind een eigen flesje te geven, de Blue Bottle. In 2014 heb ik op een aantal scholen flesjes laten zien en gevraagd wat zij van het idee vonden. Het idee was zeer welkom. Stichting Fairwater en Join The Pipe hebben dit concept daarna uitgewerkt tot het BOGO project (Buy One Give One). Dit wil zeggen dat wanneer men in Nederland een flesje koopt, krijgt een schoolkind in Gambia ook zo'n flesje. Het concept begint nu te lopen dus moeten er ook flesjes naar Afrika. Vandaar het verzoek van Paul en Geraldo aan mij om een doos met flesjes mee te nemen en uit te delen op één van de scholen uit de pilot van 2014.

Maandag 16 november, in de vertrekhal op Schiphol, kreeg ik van Paul en Geraldo een doos met 260 flesjes overhandigd. Het paste binnen onze toegestane bagage-kilo's én ik had van te voren bij TUI geïnformeerd of ik de doos mee mocht nemen. TUI is gelukkig vrij soepel, zolang het maar binnen de bagage-kilo's blijft is het oké!

Bij aankomst in Gambia op de luchthaven van Banjul werd ik er natuurlijk uit gepikt vanwege de doos met flesjes. De doos was 100 x 50 x 50 cm dus deze viel wel op. De douanebeambte deed niet zo moeilijk. Uitgelegd wat de bedoeling van de flesjes was en nadat ik hem één van de flesjes gegeven had mocht ik doorlopen met de overige 259 stuks.

Woensdag 18 november stond een bezoek aan de Nursery School in Naneto Seyoni en ons eigen project het mental home in Busura op het programma. Alle flessen in onze 4wheel bus ingeladen en eerst op weg naar de Nursery School. Daar aangekomen werden we traditioneel begroet door dansende en zingende kinderen bij de rondgang door de klassen. Daarna hebben we alle kinderen een flesje gegeven. Er zaten ook nog wat grotere flessen bij, deze waren erg welkom bij de leraren van de school. Een groot aantal leuke foto's gemaakt en daarna op weg naar het Huis van Marabout in Busura.

De overige flesjes hebben we uitgedeeld aan de kinderen van de compound. Er waren veel schoolkinderen bij die naar de school in het nabijgelegen Penyem gingen. Deze school is vervolg op de Nursery en Advanced Nursery School. Ook hier hebben we een groot aantal leuke foto's gemaakt. Decor van deze foto's was onze trots binnen het project: de groentetuin met centraal in deze tuin onze Blue Pump. De plaatsing van de Blue Pump is mogelijk gemaakt door onze samenwerking met Stichting Fairwater. Een belangrijke stap voorwaarts voor een project met een relatief beperkt budget. Vers drinkwater binnen handbereik voor iedereen! Niet alleen voor de bewoners van onze compound maar ook voor iedereen in de omgeving. En niet te vergeten de integratie-functie van de pomp. Voorheen werd het mental home amper bezocht door de buurtbewoners omdat dit van oudsher een plaats was die gemeden werd. Mental patiënts "bestaan/bestonden" niet. Nu lopen de buurtbewoners de compound binnen om water te halen, een (belangrijke) extra functie van de Blue Pump!

In februari 2016 staat het volgende bezoek gepland. Ook dan neem ik weer een doos flesjes mee voor Stichting Fairwater en Join The Pipe. Deze worden uitgedeeld op de tweede school waar ik begin 2014 de pilot uitgezet heb, de Basic Cycle School in Jambur. Al een tijdje ben ik bezig om op deze school een Blue Pump geplaatst te krijgen. Komende weken moet dit geconcretiseerd worden, vanuit Stichting Fairwater is een Blue Pump beschikbaar. Daarnaast kan de school in Naneto Seyoni ook een Blue Pump gebruiken. Er is al een waterput maar deze moet verder uitgediept worden want de put staat droog. De onderhandelingen met deze school moeten nog beginnen, de onderhandelingen met de school in Jambur zijn in volle gang. Tevens kijk ik rond naar andere scholen in Gambia die een Blue Pump kunnen gebruiken.

Tijdens mijn laatste dag in Gambia heb ik een bezoek gebracht aan Psychiatric Hospital Tanka Tanka in Sukuta. Dit Hospital in 2009 gebouwd met Nederlandse steun en door de drijvende kracht achter dit project, Anna Bouman. Anna is in de jaren '90 begonnen met de opvang in Banjul. We zijn rondgeleid door Anna en Jan om een indruk te krijgen van het Hospital. Het Hospital hangt nu onder het ziekenhuis in Banjul en dat is organisatorisch niet effectief. Het Hospital wil zelfstandig onder het Ministry of Health hangen om zo zelf de bedrijfsvoering te kunnen regelen. Hiervoor eist het Ministry een bedrijfsplan. Ik ga hen ondersteunen met het schrijven van dit plan. De eerste aanzet is al gemaakt en in februari wil ik ter plekke informatie verzamelen en het plan verder uitwerken