Maria Strootfonds 

februari 2012

Februari 2012 ebben wij een aanvraag ingediend voor ondersteuning bij het Maria Strootfonds van de Zusters der Voorzienigheid in Heemstede. Op 4 april ontvingen wij van het Maria Strootfonds een mooie brief waarin zij ons vertelden dat zij onze stichting gaan ondersteunen.

Het Maria Stroot Fonds is voortgekomen uit de Commissie Bijdragen. In 2004 werd het Maria Stroot Fonds een zelfstandig onderdeel van de congregatie. Het bestuur bestaat uit vijf personen, deels leden en deels niet-leden van de congregatie.Het Maria Stroot Fonds steunt kleinschalige projecten in alle delen van de wereld, die om enige reden niet zo gemakkelijk bij de grote fondsen terecht kunnen. Wel participeren zij soms in grotere projecten, als ze gericht zijn op structurele verbetering van gemarginaliseerde groepen mensen.Het is een beperkt fonds zonder eigen screeningsmogelijkheid. Het betekent dat zij zich beperken tot projecten waarmee zij op enigerlei wijze historiche banden hebben, door haar arbeid, door haar medezusters, via medewerkers.Lokale hulpprojecten met het zuiden steunen zij hooguit als de lokatie in Nederland historische banden met hen heeft. Zij steunen projecten in een kleine waaier van accenten: vrouwen, jongeren, armoede, structuurverbetering (vredeswerk, milieu), vluchtelingen. Voorkeur geven zij aan projecten die de dagelijkse situatie structureel weten te verbeteren.

Enkele projecten waarmee zij zich echt verbonden voelen:

  1. De arbeid van de Zusters van de Heilige Familie in Bangka, die het werk van haar zusters daar voortzetten.

  2. De arbeid van de paters redemptoristen en van enkele niet-religieuzen, die collega's waren van haar zusters in Brazilië of die daar de arbeid voortzetten.

  3. De twee huizen voor de opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen in Amsterdam: Henriëtte Tubmanhuis, Jeanette Noël Huis.

Wij zijn natuurlijk erg verheugd dat het Maria Strootfonds ons ook wil ondersteunen naast al het goede werk dat zij al verricht.

Namens onze bewoners in de compound in Busura, hartelijk voor uw steun.