Laatste bezoek voor aanvang coronacrisis 13-29 maart 2020

Op vrijdag 13 maart 2020 zijn we vertrokken naar Gambia. Daags erna startte de lockdown in Nederland en werden alle vluchten op Gambia gestaakt. Op 16 maart werd de eerste besmetting in Gambia geconstateerd en twee dagen daarna ging het land ook in een lockdown. We hebben nog wel kunnen werken aan de verbouwing van de health post. Althans de voorbereiding daarvan. Gesprekken gevoerd met de mensen van Stichting Bouwen en in april zal de offerte volgen. De geplande voorbereiding van de doorstart van het mental home in Gunjur heeft niet plaats kunnen vinden i.v.m. de lockdown in Gambia. Bij een volgend bezoek wordt dit opgepakt. Een planning hiervoor kunnen we niet geven omdat we niet in kunnen schatten hoe de ontwikkeling rond het coronavirus gaan verlopen.