Jaarverslag 2021: Corona gaat door, Huis van Marabout ook


Ook het jaar 2021 stond nog steeds in het teken van corona. Gelukkig dankzij wat versoepelingen qua reizen in België en later in Nederland (en met de nodige tests en vaccinaties) waren wij toch in staat om de medische post in Naneto Seyoni twee keer te bezoeken. Het eerste bezoek was in mei via Brussel en het tweede bezoek kon weer via Amsterdam. Dit bezoek vond plaats in november/december. In Gambia is het relatief rustig met corona maar voorzichtigheid blijft geboden. Mondkapjes, handen wassen en afstand houden is ook in Gambia aan de orde, weliswaar in mindere mate.

In 2021 konden wij wederom bouwen op de gedreven en vakkundige inzet van de verpleegkundige van de medische post in Naneto Seyoni, Mr. Petero Mendy en zijn assistente Ms. Amie Sanyang. Organisatorisch werd het één en ander in goede banen geleid door Mr. Yusupha Jatta. Hij is onze contactpersoon en verricht belangrijk werk in de coördinatie ter plaatse. Dit is onmisbaar omdat wij slechts een paar weken per jaar in Gambia zijn. In 2021 kende de medische post weer een groot aantal patiënten. In 2021 brachten 6.961 mensen onze medische post (1.647 mannen, 3.621 vrouwen, 912 jongens en 781 meisjes). Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2020 (2020: 5.316 bezoekers). Deze ontwikkeling laat zien hoe belangrijk de medische post is voor Naneto Seyoni en de directe omgeving. Naneto Seyoni is gelegen op het platteland, tegen de zuidgrens met Senegal. Medische faciliteiten zijn schaars en liggen vaak op grote afstand. Het grootste deel van de klachten bestond uit verkoudheidsklachten en longontsteking. Ook malaria, huidaandoeningen, diarree, oorontstekingen, oogaandoeningen en tandklachten kwamen veelvuldig voor. De medische post heeft afgelopen jaar wederom goed werk verricht.

In 2020 hebben wij een renovatieprogramma voor de medische post opgesteld. De werkzaamheden die nodig zijn in het kader van de renovatie zijn al aan de orde gekomen in het verslag over 2020, een kort overzicht kunt u vinden op de website: www.huisvanmarabout-gambia.com/health-post-naneto-seyoni. De aannemer is druk aan het rekenen geweest en in de loop van 2020 ontvingen wij de offerte. Ook in 2021 zijn we actief geweest met het werven van fondsen voor de renovatie. Net als in 2020 bleek dat dit niet meeviel. Daarom hebben we de actie via www.geef.nl/nl/actie/ondersteun-de-renovatie-van-onze-medische-post-in-gambia verlengd. We werden echter verblijd met een tweetal grote donaties zodat we in 2021 al konden beginnen met een deel van de werkzaamheden. In overleg met de verpleegkundige hebben wij bekeken welk deel van de werkzaamheden de hoogste prioriteit had. Dit bleek de bouw van de toiletten en de aanleg van de waterleiding te zijn. Eind maart 2021 zijn de werkzaamheden begonnen en tijdens ons bezoek in mei 2021 hebben wij de vorderingen van de werkzaamheden met eigen ogen kunnen bekijken. De bedoeling was dat eind juni deze werkzaamheden opgeleverd zouden worden maar corona en de regentijd zorgden voor vertraging. Vanwege corona was materiaal schaars en door de hevige regenval kon er een periode niet gewerkt worden. Tijdens ons bezoek van november/december was de waterleiding gereed en zijn de toiletten opgeleverd. De waterleiding is ook aangelegd tot in de medische post. Eén van de spreekkamers heeft nu een aanrechtblad met spoelbak. De andere spreekkamer heeft een wasbak met kraan. Er is helaas nog geen water omdat het systeem van de NAWEC (Gambiaanse Vitens) nog niet berekend is op het aantal aansluitingen die er nu zijn. We hebben een alternatief onderzocht. Er is op het terrein een waterput waar met een pomp, water door de nieuwe leiding gepompt kan worden. Mocht NAWEC straks wel kunnen leveren dan komt het van NAWEC. Zo niet, dan is de watervoorziening toch gegarandeerd. In december hebben wij dit alternatief besproken met de aannemer en zal in 2022 verder uitgewerkt worden. Ondertussen is de voortgang van de renovatie te volgen op onze website via de verbouwingsblog: www.huisvanmarabout-gambia.com/verbouwings-blog. Korte verhalen en foto's laten zien wat we tot nu toe hebben kunnen doen.

In de loop van 2021 is een mooi initiatief ontstaan vanuit de bevolking van Naneto Seyoni. Met eigen middelen en inzet zijn de inwoners begonnen met de bouw van een kraamgebouw naast de medische post. Het gebouw krijgt twee kamers, één voor de bevallingen en één kamer voor na de bevalling. Daarnaast komt er ook nog een ruimte met een douche en een toilet. Het kraamgebouw komt betrekkelijk dicht bij de nieuwe toiletten te staan zodat gebruik gemaakt kan worden van de afvoer van de nieuwe toiletten. In december was de bouw uitgezet en de fundering uitgegraven. In de loop van 2022 zal de bouw afgerond zijn, afhankelijk van beschikbare middelen binnen de gemeenschap. Wij zijn erg blij met deze mooie ontwikkeling en zelfwerkzaamheid van de inwoners van Naneto Seyoni.

In 2021 hebben wij de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van een project met Moringa bomen. De Moringa boom is een is een tropische boom met een buitengewoon hoge voedingswaarde. De bladeren en vruchten bevatten bijzonder veel voedingsstoffen - waaronder indrukwekkende hoeveelheden belangrijke mineralen, vitaminen, bètacaroteen en alle acht belangrijke aminozuren. De boom kan goed tegen de droogte en groeit bijna overal. De boom groeit erg snel, na een aantal maanden kunnen de eerste bladeren al gegeten worden. In mei is de eerste verkenning geweest, samen met een inwoner van het dorp die zich inzet tegen ontbossing. Hij heeft een kwekerij net buiten Naneto Seyoni. Na het bezoek van mei zijn de plannen verder uitgewerkt en in december is toestemming gevraagd aan de dorpsraad om dit project te mogen starten op het terrein van de medische post en de school. We hopen het project in 2022 te kunnen realiseren.

In 2019 zijn we gestopt met de ondersteuning van het mental home in Busura. Er waren een aantal wisselingen binnen de familie die de compound beheerde. De nieuwe Marabout was minder bekwaam en had te weinig aandacht voor het huis en zijn patiënten. De gebouwen werden verwaarloosd en het patiënten aantal liep terug. Na veel overleg en bijsturing zagen we geen verbetering en hebben het project op die plek noodgedwongen in november 2019 stilgelegd. We besloten toen een doorstart te maken in Gunjur, waar de vorige betrouwbare en bekwame Marabout naar toe was verhuisd. Maart 2020 wilden wij concreet aan deze plannen beginnen maar toen deed corona haar intrede en haalde een streep door deze doorstart. Ook in 2021 was het vanwege corona niet mogelijk om een nieuw mental home op te richten in Gunjur. We hopen dat 2022 meer mogelijkheden biedt.

Het was afgelopen jaar niet mogelijk voor het bestuur om fysiek te vergaderen. Een aantal malen heeft het bestuur online vergaderd. Een paar keer is gepoogd om de verpleegkundige en coördinator aan te laten sluiten bij de online vergadering maar de beperkte internetmogelijkheden in Gambia stonden een effectief overleg in de weg. Het grootste deel van de communicatie met de verpleegkundige en de coördinator verliep daarom via andere kanalen zoals whatsapp en email. Van de verpleegkundige ontvingen wij maandelijks een rapportage rond de ontwikkelingen binnen de medische post. De coördinator rapporteerde maandelijks over de financiële en logistieke ontwikkelingen.

Ondanks dat corona een behoorlijke stempel drukte op 2021 hebben we toch de medische post kunnen ondersteunen voor wat betreft de dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor vonden veel patiënten in dit rurale gebied de weg naar een betere gezondheidszorg. Dit was mogelijk dankzij een aantal trouwe en vaste donateurs. Hiervoor zijn wij erg dankbaar want zonder deze steun kunnen wij ons werk in Gambia niet doen. En nog veel belangrijker, er is dan geen medische zorg in een ruraal gebied. Hartelijk dank aan alle sponsoren, donateurs en iedereen die de medische post een warm hart toedraagt!

Een kort overzicht van onze plannen voor 2022:

- voortzetten van de renovatie van de medische post (dak, plafonds)

- aansluiting op het elektriciteitsnet van NAWEC

- realisatie van de watertoevoer vanaf de waterput

- uitvoering van het Moringa-project

- het faciliteren van de medische post

- doorstart van het mental home in Gunjur

Wilfried Holtus, voorzitter

Stichting Huis van Marabout - Gambia