Jaarverslag 2020: Huis van Marabout in Corona-tijd


Het jaar 2020 was voor niemand een makkelijk jaar. Het begon veelbelovend. René de Graaf en Lida van der Maat bezochten de Medische Post in januari en hebben in overleg met de verpleegkundige gekeken naar de zorg die er gegeven wordt, de administratieve stromen en de bouwkundige gebreken aan het gebouw geinventariseerd. Half maart ging de hele wereld dicht vanwege corona. Op dat moment bracht de voorzitter een bezoek aan Gambia, vol met allerlei nieuwe ideeën die wij wilden ontwikkelen. Vanaf 17 maart 2020 ging ook Gambia gebukt onder het virus en het land was grotendeels op slot. Eind maart, een paar dagen later dan gepland, konden we toch nog terugkeren naar Nederland.

Gelukkig bleef de medische post in Naneto Seyoni gewoon door draaien. Dankzij de vakkundige verpleegkundige Petero Mendy, zijn assistente Amie en trouwe coördinator Yusupha Jatta werden veel mensen geholpen in de medische post. In 2020 bezochten 5.316 mensen de medische post (1.220 mannen, 2.791 vrouwen, 720 jongens en 585 meisjes). Het grootste deel van de klachten bestond uit verkoudheidsklachten en longontsteking. Ook malaria, huidaandoeningen, diarree, oorontstekingen, oogaandoeningen en tandklachten kwamen veelvuldig voor. Daarnaast lag de nadruk op de begeleiding van de vrouwen uit het dorp die in verwachting zijn. De verpleegkundige is tevens verloskundige. Hij begeleidt de vrouwen vóór, tijdens en na de bevalling. Wanneer de baby geboren is dan blijven moeder en kind onder controle staan zodat beiden in goede gezondheid blijven. Het team van de medische post heeft goed werk verricht het afgelopen jaar en we hopen dit nog lang door te kunnen zetten.

We hebben natuurlijk niet stil gezeten al moesten we vanwege corona hoofdzakelijk op afstand werken. Normaal gesproken bezoeken we 3 á 4 keer per jaar de medische post in Naneto Seyoni. De medische post is gebouwd in 2004. Renovatie is hard nodig. Het dak is lek en hierdoor zijn ook de plafonds slecht. De medische post heeft nog geen waterleiding en geen toiletten. Tijdens ons bezoek in maart 2020 hebben wij contact gehad met de aannemer. We hebben met hem doorgenomen wat er (hoognodig) gerenoveerd moet worden. De aannemer is druk aan het rekenen geweest en in de loop van 2020 ontvingen wij de offerte. We wisten dat er veel moest gebeuren en hadden ons al voorbereid op een stevige offerte en dat bleek het ook te zijn.

Vol goede moed zijn we aan de slag gegaan om fondsen te werven. Diverse stichtingen hebben wij aangeschreven met slechts een beperkt resultaat. De corona heeft een behoorlijke invloed op de beschikbare fondsen. Tegen het eind van het jaar zijn wij een actie gestart op www.geef.nl/nl/actie/ondersteun-de-renovatie-van-onze-medische-post-in-gambia. Ook hier kwam de stroom aan donaties maar langzaam op gang.

Onze stichting heeft in 2020, vanwege corona, een aantal grote donaties moeten missen. Evenementen of collectes konden niet doorgaan. Onze grootste, vaste kostenposten zijn de salarissen van het verplegend personeel en de medicijnen. In 2020 hebben we nog uit onze reserve kunnen putten maar nog zo'n jaar en de bodem komt in zicht. Ondertussen komt de wereld langzaam los uit de greep van corona. We hopen dat dit nu doorzet en dat wij weer door kunnen gaan met de uiterst noodzakelijke ontwikkelingen voor de medische post in Naneto Seyoni! In 2021 blijft de actie via geef.nl gewoon doorlopen.

Zoals al eerder vermeld heeft de medische post gewoon haar werk kunnen doen. We hebben gedurende het hele jaar de post kunnen ondersteunen, o.a. met het betalen van de salarissen van het verpleegkundig personeel, beschikbaar stellen van medicijnen, de aanschaf van diverse middelen ten behoeve van de hygiëne in coronatijd. Daarnaast zijn wij lid geworden van de Verenigde Stichtingen Gambia (VSG) en hebben we deelgenomen aan de gezamenlijke inkoop van medicijnen ed. via de VSG. In september 2020 zijn er in de medische post deuren geplaatst in de behandelruimte en de spreekkamer. Voorheen hing er alleen maar een doek in de opening van het kozijn. Met de plaatsing van de deuren is de privacy van de patiënt gegarandeerd wanneer hij/zij een bezoek brengt aan de medische post voor het spreekuur of voor een behandeling.

In 2020 heeft het bestuur slechts één keer fysiek kunnen vergaderen, op 7 maart. Daarna is Nederland in lockdown gegaan en was het niet meer mogelijk om fysiek te vergaderen. Wel was er met grote regelmaat telefonisch contact en per whatsapp of E-mail.

Plannen voor 2021

In 2021 zal een start gemaakt worden met de renovatie van de medische post. De hoogste prioriteit ligt bij de toiletten en de waterleiding. Daarna willen we het dak en de plafonds gaan vervangen mits voldoende fondsen beschikbaar zijn in 2021. We hopen in het jaarverslag van 2021 hier positief nieuws over te kunnen vermelden. De voortgang van de renovatie zal te volgen zijn op onze website via de verbouwingsblog: www.huisvanmarabout-gambia.com/verbouwings-blog. Korte verhalen en foto's laten dan zien waar we mee bezig zijn.

Wilfried Holtus, voorzitter

Stichting Huis van Marabout - Gambia