Health Post Naneto Seyoni 

januari 2018

Medische post Naneto Seyoni met ingang van 1 januari 2018 opgenomen in Stichting Huis van Marabout!

De medische post van het naburig gelegen Naneto Seyoni valt per 1 januari 2018 onder onze stichting. Deze medische post zat al enige tijd zonder (financiële) ondersteuning. Tijdens ons bezoek van augustus jl. zijn de eerste besprekingen en verkenning voor een eventuele overname geweest. Ook is bekeken wat er logistiek moest gebeuren aan het gebouw (onderhoud, reparatie, inrichting). Januari 2018 ging de kogel door de kerk en is besloten om deze medische post te ondersteunen. Toen is ook al een aanvang gemaakt met het renoveren van het gebouw (dak was lek, plafonds slecht, schilderwerk, kapotte ramen). Op dit moment wordt de post geregistreerd bij de overheid en komt er binnenkort een gekwalificeerde verpleegkundige. Tijdens het bezoek in mei 2018 zullen hiervoor de nodige contracten en afsluitende handelingen verricht worden. De medische post zorgde voorheen al voor de nodige medische verzorging van onze bewoners in het Huis van Marabout in Busura. Vandaar dat onze stichting besloten heeft om de medische post in Naneto Seyoni op te nemen. Er moet nog veel werk verricht worden maar we zijn op de goede weg: april is de nieuwe verpleegkundige gestart; april zijn er nieuwe tafels gekomen; in mei worden er nieuwe stoelen gekocht; in mei is de registratie rond. Via de Utrecht-groep (Lida van der Maat en René de Graaf) komen er veel giften binnen, speciaal voor de medische post.