Groententuin

Een van de doelstellingen van de stichting is het aanbieden van een zinvolle dagbesteding. Een relatief eenvoudige manier om hier invulling aan te geven is het ontwikkelen en opzetten van een groentetuin. Door het werken in de groentetuin hebben de patiënten, die er aan toe zijn, een zinvolle invulling van hun dag. Tevens werken de bewoners van de compound dan aan hun eigen voedselvoorziening. Een stukje zelfwerkzaamheid welke wij erg belangrijk vinden. De ontwikkeling van de compound gebeurt met steun van de stichting én met inzet en ondersteuning van de bewoners van de compound zelf. De groentetuin is hier een mooi voorbeeld van.

​De groentetuin heeft nog een tweede doel. Het bieden van een vakopleiding. Wanneer onze bewoners weer in staat zijn om terug te keren in de maatschappij dan valt het altijd niet mee om weer geaccepteerd te worden. Ze blijven het brandmerk houden van een psychiatrisch patiënt. Om zich toch te kunnen redden in de maatschappij moet men een baan hebben. Een baan betekent inkomen en inkomen betekent een mogelijkheid om weer te functioneren in de maatschappij. In onze groentetuin worden de bewoners opgeleid tot tuinman. Terug in de maatschappij kunnen zij zich in laten huren om tuinen te onderhouden en aan te leggen. Vaak worden zij dan ook weer geaccepteerd door de familie omdat zij een inkomen kunnen genereren.