Geloofsgemeenschap H. Martinus

maart 2018

 Mooie opbrengst Vastenactie Etten

Jaarlijks wordt in de Parochie Maria Laetitia de Vastenactie gehouden ten behoeve van een goed doel. Geloofgemeenschap H. Martinus Etten uit deze parochie had dit jaar de keuze op ons project in Busura - Gambia laten vallen. Twee weken geleden kregen wij een verheugend telefoontje van de penningmeester met het uiteindelijke resultaat van de Vastenactie van de Geloofgemeenschap H. Martinus. We waren erg verbaasd over dit mooie bedrag en zijn de Ettense geloofsgemeenschap daarom ook erg dankbaar voor hun gulle ondersteuning. We kunnen hierdoor de hulp nog meer intensiveren. In een tijd dat het moeilijk is om individuele donateurs te werven is het erg prettig en motiverend dat er een aantal grotere donateurs zijn die ons werk willen ondersteunen. Het bestuur van Geloofgemeenschap H. Martinus heeft aangeven om deze steun ook in de komende jaren voort te zetten. Hartelijk dank hiervoor! Ons motto "Uw Steun Is Hun Toekomst!!!" wordt door Geloofgemeenschap H. Martinus op een mooie en waardevolle manier ingevuld. We kunnen dankzij hen, verder werken aan een mooie toekomst voor mensen die anders kansloos zijn in de maatschappij