De offerte voor de verbouwing is binnen! 14 april 2020

Op 14 april ontvingen wij de offerte van Stichting Bouwen voor de renovatie van de health post in Naneto Seyoni. De offerte bestaat uit een aantal onderdelen en naar gelang er fondsen binnen komen zal de renovatie opgepakt worden. Hoogste prioriteit heeft het dak. Het dak is lek en hierdoor wordt ook de binnenkant van de medische post aangetast wanneer dit niet gerepareerd wordt. Wat moet er gebeuren en wat kost het:

  • Vervangen van het dak - € 7.415
  • Vervangen van de plafonds - € 3.329

  • Bouw van de toiletten _ € 5.828

  • Aanleg waterleiding - € 1.006

  • Aanleg watertoren - € 713

Een flinke investering voor een stichting met een relatief klein budget. Maar wél erg noodzakelijk omdat zonder deze health post een heleboel mensen verstoken blijven van de meest essentiële medische hulp. We gaan ons de komende periode beraden over hoe wij de fondsen hiervoor gaan werven.