Het Burger en Nieuwe Weeshuis

juli 2023

De stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis uit Arnhem ondersteunt initiatieven die worden ontplooid voor jeugd en jongeren van 25 jaar of jonger. Zij streven er vooral naar om deze groep een goede basis mee te geven voor hun verdere leven. Het Burger en Nieuwe Weeshuis geeft zowel steun aan individuen als aan projecten. De geschiedenis van de stichting gaat terug tot 1583, toen het Burger Weeshuis werd opgericht. Dit weeshuis bood opvang aan rijke wezen. In 1638 volgde het Nieuwe of Armenweeshuis dat zich richtte op kinderen van wie de ouders geen burgerrechten hadden. De weeshuizen bestaan niet meer, maar beide stichtingen bestaan voort in de Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis. In de ruim vier eeuwen dat de stichting bestaat, is de maatschappij sterk veranderd. Toch zijn er nog steeds jeugd en jongeren die buiten de boot dreigen te vallen. De doelstelling van de Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis is het bieden van hulp, in de vorm van financiële ondersteuning, aan jongeren van 25 jaar of jonger. De stichting verstrekt materiële en immateriële steun aan hulpbehoevende individuen, gezinnen en organisaties. 

In april 2023 hebben wij een verzoek tot ondersteuning ingediend bij deze stichting. Wij hebben gevraagd om een bijdrage aan de renovatie van het dak van de medische post. Kern van dit verzoek was de oorspronkelijk reden voor het bouwen van de medische post, namelijk de gratis medische verzorging van het de kinderen uit het dorp zodat ze ten alle tijde in staat zijn om onderwijs te volgen aan de dorpsschool. Dit is nu nog steeds het belangrijkste uitgangspunt van de medische post. In juli 2023 ontvingen wij het heuglijke bericht dat Stichting Burger en Nieuwe Weeshuis ons gaat ondersteunen. Uiterlijk 1 november 2024 moet de renovatie afgerond zijn. We hebben al contact gezocht met de aannemer in Gambia, hij gaat binnenkort een kijkje nemen bij de medische post en zal daarna met een geactualiseerde offerte komen. Tijdens ons bezoek in november 2023 gaan we de afspraken concretiseren zodat we (ruim) voor de deadline van 1 november 2024 de werkzaamheden afgerond hebben!

Hartelijk dank aan Stichting Burger en Nieuwe Weeshuis voor hun  mooie ondersteuning!